Aktım, çalkandım, bulandım, duruldum; "hayat" denen güzele vuruldum.

 
nav top

 

Prof. Dr. Mehmet KARA

1960 Mersin (Gülnar) doğumludur. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümübitirdi (1986). Ankara Üniversitesi Hukuk, Siyasal Bilgiler ve Ziraat fakültelerinde Türk dili okutmanlığı görevinde bulundu (1987-1993). Eski Anadolu Türkçesiyle yazılmış bir eser üzerinde dil incelemesi yaparak yüksek lisansını tamamladı (1988). 

Sovyetler Birliği'nin dağılmaya başladığı yıllarda hocası Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun'un açtığı çığırı izleyerek Türk lehçelerine karşı derin bir ilgi duydu. Onun rehberliğinde Türkmen şairi Ata Atacanov'un şiirleri üzerinde bilgisayar destekli bir stilistik çalışması yaparak doktor oldu (1996).

Türkmenistan'a giderek sahasıyla ilgili araştırmalarda bulundu ve uluslararası düzeyde toplantılara katıldı.

Yazdığı makaleleri, Türk Dili, Türk Yurdu, Türk Kültürü, Bilig, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi gibi dergilerde yayımladı.

Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı, Türk Dil Kurumu ve Millî Eğitim Bakanlığının ortaklaşa yürüttükleri "Ortak Türk Edebiyatlarını Yazma Komisyonu"nda; Türk Dil Kurumu  ile Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansının birlikte yürüttükleri "Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Grameri Projesi"nde görev aldı.

Gazi Üniversitesiyle Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak Türk lehçeleri dersleri okuttu.

Yirmi Türk lehçesinin Kiril harfli metinlerini elektronik ortamda Lâtin'e çeviren bir yazılımın geliştirilmesine öncülük etti ve bu yazılıma "Gaspirali Ver. 1.0" adını verdi. Daha sonra aynı programın ASP tabanlı olarak geliştirilmesini sağladı. Anılan programın ASP tabanlı biçimi, http://gaspirali.kultur.gov.tr adresinde ücretsiz olarak Türk dünyasının kullanımına sunuldu. Bu programın geliştirilmesine öncülük ettiği için kendisine Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi tarafından "2004 Yılı İletişim Dalı Büyük Ödülü" verildi (2005).

Aruz vezninin bilgisayarla çözümlenmesine yönelik bir çalışma başlattı. Kendisinin yürütücü, Yard. Doç. Dr. Atakan Kurt’un da araştırmacı olduğu bir projeyle bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklendi. Söz konusu proje çerçevesinde geliştirilen yazılım için şu linke tıklayınız: Aruz Veznini Bul. Sonradan eklenen özelliği sayesinde bu yazılım, hece vezinlerini de bulmaktadır.

06.06.2002 tarihinde "Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Doçenti" unvanını aldı. Kasım 2007’de ise profesörlüğe yükseltildi.

28.04.2008 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararıyla Yunus Emre Enstitüsü Mütevelli Heyet Üyeliğine seçildi. Bu göreve yine Bakanlar Kurulu Kararıyla 29.04.2011 tarihinde ikinci kez atandı.

Değişik üniversitelerde okutman, araştırma görevlisi ve öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra İstanbul Üniversitesinden emekli olan Kara; evli ve üç çocuk babasıdır. 

 

spacer

Özgeçmiş  |  Yayınlar  |  Projeler  |  Hakkında  |  Şiirler |  İletişim

Design by JSB Web Templates